אודות חדשות המשק

בעשור השמיני לקיומו, המשק הישראלי הוא אחד מהתוססים והמבטיחים ביותר בעולם. אתר חדשות המשק הוקם לספק לקורא הישראלי כיסוי שוטף, מרתק מקצועי ובגובה העיניים של החדשות הכלכליות ומשמעותן לחייו, לכיסו ולמשק.

מאחורי התרחשויות והחלטות כלכליות בהן לוקחים חלק פקידים, פוליטיקאים ויזמים מסתתרת בדרך כלל משמעות הנוגעת לכל ישראלי. פעמים רבות המשמעות הזו מסתתרת מאחורי עגה משפטית, שפה חשבונאית, מספרים עם יותר מדי אפסים והצהרות חלולות שאינן חושפות את המשמעות האמיתית של המציאות הכלכלית.

אנו מאמינים כי חדשות ברורות, בהירות ומקצועיות יכולות לסייע לנו להבין ולפעול בצורה מושכלת יותר. חדשות המשק שואף להיות תקציר המנהלים של הקורא הישראלי.

קריאה מהנה ומעשירה,

רותם מ.סלע, עורך ראשי.